Admincons bistår med en optimal løsning for hele prosessen, fra kasse, ordre, lager, faktura og web-journal til ferdig regnskap.

Behovet for fleksible løsninger og mobile løsninger øker sterkt, og det er viktig at vår plattform kan tilpasses nye krav og behov. Admincons tilbyr i dag PCkasse som er forberedt på å møte fremtidens handelsløsninger med tanke på integrasjoner med markedstjenester fra Google og sosiale nettverk. Systemet vi leverer tilfredsstiller samtidig alle lovkrav nå og er der i fremtiden.

Vi leverer mer enn bare butikkdata. PCKasse er blitt et handelsdatasystem med netthandel integrert og kan løse alle oppgaver for vare-, kunde- og ordrehåndtering.

Pckasse har komplette løsninger for handel over disk og elektronisk handel. Alle tjenester ligger klare til å tilpasses din virksomhet. I fremtiden vil handel og distribusjon av varer og tjenester være mye mer knyttet med markedsføring og effektiv logistikk. Derfor har Pckasse utviklet tjenester som lett kan utveksles med digitale markedsføringstjenester og logistikksystemer.

Butikkdatasystemet vi leverer har alle tjenester tilgjengelig på grunnlisensen, og kan tilpasses alle bransjer og teknologiplattformer.

PCKasse leverer integrasjon mot andre PCKasse-installasjoner (kjeder) som gir deg flyt av varer, priser og oppsett fra butikk til butikk. PCKasse kan også ta imot bestillinger fra andre installasjoner. Egen weblink med omsetning pr. butikk / installasjon, her er også mulig å legge inn budsjett.

Ved bruk av PCKasse kan en spare kostnader ved at en overfører regnskapsdata direkte til regnskapsførerens program og kunden behøver ikke kjøpe ekstra moduler eller funksjoner ettersom alle funksjoner i programmet er inkludert. Samtidig er prisene på support, vedlikehold og backup rimelige og forutsigbare. Det er ingen begrensning på rapporter, statistikk, innkjøp og lager og får med dette en bedre kontroll over virksomheten.

 

.